Opłata Startowa 7zł

1 TARYFA – 3 zł/km Dzień (6:00-22:00) od Poniedziałku do Soboty na Terenie Miasta

2 TARYFA – 4,5 zł/km Noc (22:00-6:00) Niedziela, Święta na Terenie Miasta

3 TARYFA – 6 zł/km Dzień (6:00-22:00) poza Terenem Miasta

4 TARYFA – 9 zł/km Noc (22:00-6:00) Niedziela, Święta poza Terenem Miasta 

Koszt za godzinę postoju we wszystkich taryfach – 40zł

Transfer Lotnisko – Cena Umowna ustalana indywidualnie

Dalsze kursy po Polsce i Europie – Cena Umowna ustalana indywidualnie

Zakupy – Cena na Telefon

Odprowadzenie Auta – Cena na Telefon