Opłata Startowa 10zł

1 TARYFA – 4 zł/km Dzień (6:00-22:00) od Poniedziałku do Soboty na Terenie Miasta

2 TARYFA – 6 zł/km Noc (22:00-6:00) Niedziela, Święta na Terenie Miasta

3 TARYFA – 8 zł/km Dzień (6:00-22:00) poza Terenem Miasta

4 TARYFA – 12 zł/km Noc (22:00-6:00) Niedziela, Święta poza Terenem Miasta 

Koszt za godzinę postoju we wszystkich taryfach – 60zł

Przewóz psa większego niż mały trzymany na kolanach – 20 zł

Transfer Lotnisko – Cena Umowna ustalana indywidualnie

Dalsze kursy po Polsce i Europie – Cena Umowna ustalana indywidualnie

Zamówienie pojazdu kombi w celu przewiezienia niestandardowego bagażu – dopłata 20 zł a w przypadkach szczególnych do 50 zł

Zakupy – Cena jest uzależniona od miejsca dostawy.

Jelenia Góra Centrum i Zabobrze – dzień 30 zł, noc i święta 40 zł

Cieplice i Maciejowa – dzień 40 zł, noc i święta 50zł

Sobieszów – dzień 50 zł, noc i święta 60 zł

Jagniątków – dzień 60, noc i święta 70 zł

Wniesienie zakupów do mieszkania – 10 zł

Uruchamianie pojazdu kablami lub urządzeniem rozruchowym:

Jelenia Góra i Cieplice – 50 zł

Sobieszów i Jagniątków – 70 zł

Poza miastem – 50 zł + koszt dojazdu wg. taksometru

Odprowadzenie Auta – dwukrotność wskazań taksometru lub cena umowna.